Lourdes Leon Pink Bikini Pokies!

Lourdes Leon

Candids of Lourdes Leon wearing a pink bikini at the beach in Miami. Like the pokies, not thrilled about the arm pits..

Photos via Imgbox:

Lourdes Leon Lourdes Leon Lourdes Leon Lourdes Leon Lourdes Leon Lourdes Leon Lourdes Leon Lourdes Leon Lourdes Leon Lourdes Leon Lourdes Leon Lourdes Leon